Doprava Doprava zdarma od 1250 Kč | Doručení do 2 dnů
Zachraňte hustotu svých vlasů

Reklamace/Odstoupení od smlouvy

1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

1.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem momentem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží.

1.2.Spotřebitel svoje právo odstoupit od smlouvy může uplatnit na e-mailové adrese: obchod@plushair.cz. K e-mailu prosím přiložte vypsaný formulář v příloze.

1.3 Nevyzvednutím zásilky Spotřebitelem nedochází automaticky k odstoupení od kupní smlouvy. Zejména v případě platby při převzetí (tzv. dobírky) je Provozovatel oprávněn fakturovat Spotřebiteli náklady spojené s doručováním v případě, že zásilka nebude Spotřebitelem ve stavené lhůtě vyzvednuta a bude vrácena – a to dle zákona § 2913 a § 1827 č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Dokument ke stažení

1.3. Prodávající ve lhůtě do 14 dní ode dne doručení odstoupení spotřebitele vrátí spotřebiteli platby, které s odstoupením od smlouvy souvisí a které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající vrátí spotřebiteli platbu podle předcházející věty stejným způsobem, jaký byl použit spotřebitelem při platbě za zboží, pokud se spotřebitel s prodávajícím nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platbu dříve, než je mu doručeno zboží. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

1.4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. Balení je ošetřeno průhlednou ochrannou fólií a zapečetěno. V případě, že došlo k jejímu znehodnocení a zapečetění bylo odstraněno, není možné zboží vrátit.

1.5. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Kupující si ve vlastním zájmu hlídá, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, s pojištěním. Vyplněný formulář doporučujeme vytisknout a přiložit do odeslaného balíku, který zašlete na níže uvedenou adresu (poštou – doporučeně, nebo kurýrskou službou). Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

2. Jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží

2.1. Vyplňte následující reklamační formulář, který si stáhnete zde. Vyplněný formulář nám NEJPRVE odešlete na e-mailovou adresu: obchod@plushair.cz.

2.2. Vyplněný reklamační formulář vytiskněte a přiložte do odesílaného balíku.

2.3. Balík s přiloženým reklamačním formulářem odešlete na adresu:
Plushair.cz
Olicon Logistics s.r.o.
Trabantská 692, 190 15 Praha-Satalice, Česká republika

2.4. Kupující si ve vlastním zájmu hlídá, aby byl výrobek pro přepravu zabalený do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, s pojištěním. Přímé náklady na dodání zboží na adresu nese spotřebitel. Při vrácení do 14 dnů (bez uvedení důvodu) akceptujeme pouze nerozbalené a nepoužité zboží.

3. Lhůta pro zpracování reklamace

3.1. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen zpracovat reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právu na výměnu výrobku za nový výrobek (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).